Теми семінарських занять

Тема № 2. Закон про кримінальну відповідальність та її підстава

Семінарське заняття № 1 – 2 год.

План:

1. Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки, джерела, завдання і значення.

2. Кримінальний кодекс України, його структура (побудова) та структура і види кримінально-правових норм Особливої частини Кримінального кодексу. Види диспозицій і санкцій.

3. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність: поняття, види і значення. Роль Верховного Суду України в тлумаченні законів про кримінальну відповідальність.

4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі. Аналогія права і аналогія закону.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: «закон про кримінальну відповідальність», «диспозиція», «описова диспозиція», «бланкетна диспозиція», «відсилочна диспозиція», «проста диспозиція», «санкція», «тлумачення закону про кримінальну відповідальність», “структура кримінально-правової норми”, “кримінальна відповідальність”, “зворотна дія закону”, “чинність закону”, “тлумачення закону”.

Рекомендована література до Теми 2:1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.9, 4.11, 4.29, 4,36, 4.41, 4.70, 4.83, 4.91, 4.95.

Тема 3. Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів

Семінарське заняття № 1 – 2 год.

План:

1. Поняття злочину та його ознаки.

2. Значення ч.2 ст.11 КК для поняття злочину.

3. Класифікація злочинів та її практичне значення.

4. Відмінність злочину від інших правопорушень.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: “злочин”, “поняття злочину”, “ознаки злочину”, “класифікація злочинів”, “види злочинів”, “малозначність діяння”, “суспільно-небезпечне діяння”, “правопорушення”, “криміналізація”, “декриміналізація”.

Рекомендована література до Теми 3:1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.13, 4.20, 4.26, 4.28, 4.29, 4.31, 4.32, 4.33, 4.37, 4.42, 4.43, 4.45, 4.50, 4.52,Тема 4. Склад злочину

Семінарське заняття № 1 – 2 год.

План:

1. Поняття складу злочину,

2. Елементи, ознаки складу злочину.

3. Види складів злочинів.

4. Кваліфікація злочинів.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: “склад злочину”, “об’єкт злочину”, “предмет злочину”, “об’єктивна сторона злочину”, “суб’єкт злочину”, “суб’єктивна сторона злочину”, “види складів злочинів”.

Рекомендована література до Теми 4:1.1, 1.3.1, 2.1 – 2.11, 3.1 – 3.16, 4.3, 4.11, 4.35, 4.40, 4.61, 4.82, 4.83, 4.97, 4.98, 4.99.

Тема № 5. Об'єкт злочину, Об'єктивна сторона злочину


6857679829294108.html
6857713441926442.html
    PR.RU™