Статті, а також спори, зв'язані із здійсненням суднами

Внутрішнього плавання закордонних перевезень.

Морська арбітражна комісія приймає до розгляду

Спори при наявності письмової угоди (домовленості) між

Сторонами про передачу їй всіх або певних спорів, які

Виникають або можуть виникнути між сторонами у зв'язку з

Якими конкретними правовідносинами, незалежно від того,

Носять вони договірний характер чи ні. Арбітражна угода

Може бути укладена у вигляді арбітражного застереження в договорі або у

Вигляді окремої угоди.

Арбітражна угода укладається в письмовій формі.

Угода вважається укладеною, якщо вона міститься в документі,

Підписаному сторонами, або укладена шляхом обміну листами,

Повідомленнями по телетайпу, телеграфу або з використанням інших

Засобів зв'язку, які забезпечують фіксацію такої угоди, а

Також шляхом обміну позовною заявою та відзивом на позов, в якому

Одна зі сторін стверджує наявність арбітражної угоди, а

Інша проти цього не заперечує. Посилання в договорі на документ,

Містить арбітражне застереження, є арбітражною угодою

За умови, якщо договір укладено в письмовій формі і це

Посилання є таким, що робить згадане арбітражне застереження частиною

Договору.

Арбітражне застереження, що є частиною договору, повинна

Трактуватися як угода, що не залежить від інших умов

Договору. Винесення Арбітражним судом рішення про

Недійсність договору не тягне за собою в силу закону

Недійсність арбітражного застереження.

Морська арбітражна комісія приймає до розгляду

Також спори, що їх сторони зобов'язані передати на її вирішення в

Силу міжнародних договорів і угод.

Питання про компетенцію Морської арбітражної комісії по

Кожній конкретній справі вирішує голова Морської арбітражноїКомісії.

Заява про відсутність у Морської арбітражної комісії

Компетенції може бути зроблена не пізніше подання заперечень

За позовом. Призначення стороною арбітра або її участь у призначенні

Арбітра не позбавляє сторону права зробити таку заяву. Заява

Про те, що Морська арбітражна комісія перевищує межі своєї

компетенції, повинна бути зроблена відразу ж, як тільки питання,

Який, на думку сторони, виходить за ці межі, буде

Поставлено в ході арбітражного розгляду. Морська арбітражна

Комісія може в будь-якому з цих випадків прийняти заяву,

Зроблену пізніше, якщо визнає затримку виправданою.

Морська арбітражна комісія може винести постанову

Щодо заяви, зазначеної в ст. 1.7 цього Регламенту, або як

з питання попереднього характеру, або в рішенні щодо суті


6860115679714639.html
6860198378499118.html
    PR.RU™