Тестові завдання

1. Етикет – це:

а) процес організованих вербальних і невербальних взаємодій, які виникають під час спілкування;

б) сукупність зв’язків і взаємодій індивідів, груп, спільнот, під час яких відбувається обмін інформацією, досвідом, уміннями, навичками і результатами діяльності;

в) смисловий та індивідуально-змістовий аспект соціальної взаємодії;

г) сукупність правил, які регламентують зовнішні вияви людської поведінки.

2. Вкажіть принципи ділового етикету (їх сім):

а) принцип стійкості першого враження;

б) принцип домінанти;

в) принцип фонової активності;

г) принцип передбачуваності поведінки в різних бізнес-ситуаціях;

д) принцип «безстатевого товариства»;

е) принцип суб’єктивної інтерпретації;

є) принцип доречності;

ж) принцип систематизації;

з) принцип позитивності;

и) принцип розумного егоїзму;

і) принцип наявності «емоційного» інтелекту;

к) принцип єдності.

3. Які фізичні контакти припустимі у ділових стосунках?

а) плескання по спині;

б) обійми;

в) потискання руки;

г) поцілунки.

4. Коли чоловіка представляють жінці, за ким вибір чи подати руку чи ні для потискання руки?

а) вибір за чоловіком;

б) вибір за жінкою;

в) не має значення.

5. В яких випадках необхідно потиснути руку (вкажіть не менше чотирьох відповідей):

а) коли вас комусь представляють;

б) коли ви зайшли до приміщення;

в) коли інша людина протягнула вам руку;

г) коли ви вітаєте гостей чи хазяїна;

д) коли у вас гарний настрій;

е) коли ви прощаєтесь.

6. Вкажіть загальні правила прийняття критичних зауважень (не менше 6):

а) говоріть прилюдно;

б) не заперечуйте;

в) не ждіть кінця «тиради» - кращий захист - напад;

г) вислухайте;

д) не вибачайтесь;

е) займіться справою;

є) не переключайте критику на іншого;

ж) будьте готові діяти;

з) виявіть співчуття і готовність виправити недоліки.

и) якщо критика стала особистою, то не відповідайте у тій же манері.

7. Вкажіть загальні правила висловлення критичних зауважень (не менше 4):а) говоріть наодинці;

б) говоріть прилюдно;

в) будьте готові діяти;

г) говоріть безособово;

д) не допускайте руйнування відносин;

е) узагальніть усі випадки і помилки;

є) говоріть конкретно до даного випадку, без узагальнень.

8. Які аспекти комунікації відмінні у представників різних культур:

а) як вербальні, так і невербальні;

б) норми комунікації єдині для всіх культур;

в) тільки вербальні;

г) тільки невербальні?

9. Національними особливостями ділового спілкування з американськими партнерами є:

а) за своєю природою – скептики; занадто серйозні, педантичні, ощадливі, прагнуть повсякденної упорядкованості; пунктуальні;

б) для них головне – індивідуальність і права особистості, вони – прагматики, достатньо сильні, щоб мати впевнену позицію на переговорах; наполегливі в досягненні цілей; люблять торгуватися; завжди настроєні на інтенсивну і плідну працю; як правило, вони відкриті, не терплять зайвих формальностей;

в) головною характеристикою їх суспільства є корпоративність, кастовість; суспільна мораль гудить індивідуалізм, егоїзм; вони практичні і раціональні; почуття прекрасного грає велику роль у світосприйнятті кожного з них; пунктуальні; завжди намагаються шукати компроміс, в ділових кругах не прийнято казати «ні».

10. Національними особливостями ділового спілкування з німецькими партнерами є:

а) за своєю природою – скептики; занадто серйозні, педантичні, ощадливі, прагнуть повсякденної упорядкованості; пунктуальні;

б) для них головне – індивідуальність і права особистості, вони – прагматики, достатньо сильні, щоб мати впевнену позицію на переговорах; наполегливі в досягненні цілей; люблять торгуватися; завжди настроєні на інтенсивну і плідну працю; як правило, вони відкриті, не терплять зайвих формальностей;

в) головною характеристикою їх суспільства є корпоративність, кастовість; суспільна мораль гудить індивідуалізм, егоїзм; вони практичні і раціональні; почуття прекрасного грає велику роль у світосприйнятті кожного з них; пунктуальні; завжди намагаються шукати компроміс, в ділових кругах не прийнято казати «ні».

11. Національними особливостями ділового спілкування з японськими партнерами є:

а) за своєю природою – скептики; занадто серйозні, педантичні, ощадливі, прагнуть повсякденної упорядкованості; пунктуальні;

б) для них головне – індивідуальність і права особистості, вони – прагматики, достатньо сильні, щоб мати впевнену позицію на переговорах; наполегливі в досягненні цілей; люблять торгуватися; завжди настроєні на інтенсивну і плідну працю; як правило, вони відкриті, не терплять зайвих формальностей;

в) головною характеристикою їх суспільства є корпоративність, кастовість; суспільна мораль гудить індивідуалізм, егоїзм; вони практичні і раціональні; почуття прекрасного грає велику роль у світосприйнятті кожного з них; пунктуальні; завжди намагаються шукати компроміс, в ділових кругах не прийнято казати «ні».

12. Вкажіть теми, обговорення яких слід уникати:

а) віросповідання;

б) останні досягнення промисловості;

в) нові вистави, виставки, концерти;

г) стан здоров’я (серйозні захворювання – онкологічні, ін.);

д) рівень доходів;

е) інтересні книги;

є) шлюбні відносини (розлучення, статеве життя, вагітність, відсутність дітей і т. ін.).

Рекомендована література

/4/, /8/, /10/, /15/, /16/, /19/6862685653481528.html
6862803329282541.html
    PR.RU™