НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«Київський політехнічний інститут»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З навчальної дисципліни_____________________________________________

для студентів спеціальності___________________________________________

____________________________________________________________________

Студент_____________________________________________________________

(прізвище, ім”я та по батькові)

Факультет_____________________курс____________,група_________________

Початок роботи_____год._________хв.

Контрольне завдання №19

1.Тіло обертається з частотою . Чому дорівнює лінійна швидкість точок, які знаходиться на відстані 20 см від осі обертання?

2.Тепловий двигун одержує від нагрівника 5 кДж теплоти і віддає холодильнику 4 кДж теплоти. Визначити ККД (%) двигуна.

3.До джерела з ЕРС 5 В і внутрішнім опором 1 Ом приєднали резистор 4 Ом. Чому дорівнює потужність джерела (Вт)?

4.Визначити роботу сили пружності пружинного маятника за один повний період коливань.

5.Чому дорівнює сила, яка діє на заряджену частинку із зарядом 0,1 Кл, яка влітає в однорідне магнітне поле з індукцією 10 мТл в напрямку магнітних силових ліній. Швидкість частинки 100 м/с ?

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«Київський політехнічний інститут»


6864861798335210.html
6864945710464373.html
    PR.RU™