Вибір формату для книг і журналів

Вибір формату для книжкової і журнальної продукції здійснюється згідно ОСТУ 29.62 - 86 «Видання книжкові і журнальні. Основні параметри видавничо-поліграфічного оформлення» з врахуванням технічних умов на поліграфічне оформлення книги і журналів, що передбачають деяку типізацію форматів видань з врахуванням вигляду і типу видань і кваліфікації читача, для якого ці видання призначаються.

У основу типізації книжно-журнальних форматів встановлені наступні основні принципи:

- поліграфічні і видавничі особливості кожного виду видання - характер тексту (проза, вірші, технічний текст}, кількість і розміри таблиць, формул і ілюстрацій;

- особливості зберігання і використовування видань (на книжковій полиці, на столі або в кишені при читанні в дорозі), суцільне або вибіркове читання;

- легка для читання довжина рядка, визначена найбільшою швидкістю читання, зн/с;

- об'єм і тираж видання;

- техніко-економічні показники.

Вид видання з врахуванням його використовування і зберігання і легкість для читання тексту - основні параметри, що визначають первинний вибір формату і варіанту оформлення конкретного видання. Легкість для читання тексту багато в чому визначається співвідношенням кегля шрифту і формату набору з врахуванням кваліфікації читача. Так, для підготовленого читача легшим для читання буде текст, набраний шрифтом кегля 9- 10 п. на формат 51/2 - 63/4 кв.; при наборі тексту шрифтом кегля 8 п. на формат від 4 до 51/2 кв і шрифтом кегля 6 п. на формат від 2 до 33/4 кв. При сповільненому читанні (як читають діти) легшою для читання буде рядок, набраний на формат 7 кв і шрифтом кегля 12 п. На легкість читання тексту впливають і інші параметри, про які буде сказано пізніше, але при виборі формату набірної смуги основним параметром є кегель набору.

Враховуючи вищевикладене, найбільше застосування мають середні по величині формати книг, такі як 60х 4/16, 60х90/16 з форматом набору від 6 1/4 до 63/4 кв і 84х108/32 з форматом набору від 51/2 до 6 кв при різних варіантах оформлення. Більше 70% видань випускається у вказаних форматах. Розміри книжкових полиць стандартизовані відповідно до розмірів книг вказаних форматів; велика частина друкарського устаткування призначена для друку вказаних форматів, особливо формату 84х108/32.Формат 84х108/32 застосовується для видань художньої літератури (зібрань творів і окремих творів), масової історичної і політичної літератури, науково-популярної літератури. Для друку учбової літератури і виробничо-методичних видань з великими таблицями, формулами перевага надається формату 60х90/16 або 60х84/16. Ці формати вибираються також для видань з великими смуговими ілюстраціями.

Форматом 70х90/16 з довжиною набірного рядка 7 кв випускають видання для дітей дошкільного, молодшого і середнього шкільного віку; форматом 70х108/16 - видання типу Букваря. Ці ж формати використовуються для випуску політичної, науково-популярної, виробничої і довідкової літератури, підручників для вищих і професійніших учбових закладів з великим числом таблиць, складних формул, об'ємним графічним матеріалом. Формат 70x108/16 використовується також для друку багатооб'ємних видань з двохколонним набором і видань з великою кількістю внутрішньотекстових ілюстрацій. Окремі томи багатотомних і серійних видань повинні бути однаковими за форматом.

У форматі 70х100/16 випускають монографії, альбоми; для альбомів по мистецтву використовують формати: 60х90/8, 70х90/16, але можуть бути використані і нестандартні, наприклад 60х108/8, 62х102/8.

Формат 70х100/32 застосовують для випуску портативних видань художньої літератури.

Подарункові, сувенірні і ювілейні видання художньої літератури можуть бути звичного книжкового формату (84х108/32, 60х84/16, 60х90/16), великого розміру (60х90/8, 84/108/16, 70х100/16, 70х108/16} і портативними (70х90/32, 60х90/32, 60х84/32), але можуть бути і нестандартними за форматом, наприклад 84 90/32, 60х100/16, 60х108/16.

Енциклопедії, словники енциклопедичного типу і довідники з двохколонним набором випускають форматом 84х108/16, словники, довідники, інструктивну літературу - форматом 60х90/32, 70х90/32, 70х108/64, 70х90/128.

При підборі формату видання необхідно враховувати його об'єм, оскільки зовнішнє оформлення, конструкція, матеріал, способи скріплення книжкових блоків, вид палітурки або обкладинки вибираються не тільки залежно від вигляду, призначення і використання видання, але і від його об'єму.

Вибір формату видання повинен бути узгоджений з поліграфічним підприємством, оскільки поліграфічне устаткування стандартизовано по форматах і необхідне не тільки устаткування потрібного формату, але і рівномірне завантаження всього устаткування підприємств.

Уточнюючим параметром при виборі формату книжно-журнальних видань є друкарський фактор видань; готове видання повинне містити ціле (іноді з половиною) число друкарських листів, на що необхідно звертати увагу на етапі технічного оформлення видань.

Книжно-журнальна продукція використовує в основному 16 форматів, з них 15 книжкових, 8 - журнальних.

Формат журналу не повинен змінюватися протягом року. Масові малооб'ємні ілюстровані журнали випускаються форматами: 70х108/8, 60х90/8, 84х108/16 і 70х100/16. Вибір формату здійснюється з врахуванням кількості і виду ілюстрацій. Для журналів, що використовують формат 70х108/8, допускається їх випуск без обрізки з трьох сторін у форматі 270х350 мм при друці на спеціалізованому устаткуванні. Літературно-художні журнали випускаються наступними форматами: 84х108/16, 70х108/16, 70х100/16, 70х90/16, 60х90/16. Вибір формату здійснюється з урахуванням виду журналу і круга читачів, для яких він призначається: літературно-художні журнали можуть бути призначені для широкого кола читачів або для молоді; літературно-критичні - для фахівців або непрофесіоналів.

У наукових і виробничих журналах використовується восьма доля форматів паперу 60х90 см і 60х84 см; шістнадцята доля форматів 84х108 см, 70х108 см, 70х100 см і 60х90 см.

Формати 84х108/16, 60х90/8 і 70х108/8 рекомендуються для масових дитячих і науково-популярних журналів.

Для журналів застосовується перший або другий варіанти оформлення. Допускається застосування додаткових варіантів оформлення за узгодженням з виробничою базою, наприклад, оформлення смуг по додаткових варіантах, що зменшують розміри полів, допускається тільки для малооб'ємних журналів при шитті внакидку, а по варіантах, що збільшують розміри полів, не рекомендується застосовувати для багатотиражних видань; допускається зменшення ширини формату смуги при бесшвейном скріпленні і при шитті втачку на 1/4 квадрата і зменшення пропуску в корінці на 6 п для внутрішніх аркушів, що скріпляються дротом внакидку.


6865120636568318.html
6865171067860893.html
    PR.RU™