Документи, що можуть вилучатися

Загальні положення

Про порядок вилучення посадовими особами органів державної податкової служби України оригіналів та копій фінансово-господарських та бухгалтерських документів

ІНСТРУКЦІЯ

1.1.Цю Інструкцію розроблено відповідно до Закону України "Про державну податкову службу в Україні", Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та інших нормативно-правових актів з питань оподаткування.

1.2. Ця Інструкція регулює відносини органів державної податкової служби України (далі - органи державної податкової служби) та платників податків при вилученні посадовими особами органів державної податкової служби при проведенні перевірок підприємств, установ та організацій копій фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків та зборів (обов'язкових платежів), та при проведенні арешту активів платника податків на підставі рішення суду - оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів.

1.3. Для цілей цієї Інструкції поняття "платник податків" визначається як підприємство, установа, організація (у разі проведення перевірок) та відповідно до статті 1 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (у разі арешту активів).

2.1.Вилученню підлягають такі фінансово-господарські та бухгалтерські документи (або їх копії): первинні документи (письмові свідоцтва), що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядчі документи та дозволи платника податків на проведення таких операцій, грошові документи, облікові регістри (тобто носії спеціального формату (паперові, електронні) у вигляді відомостей, ордерів, книг, журналів, машинограм тощо, призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого нагромадження, групування та узагальнення інформації з первинних документів, що прийняті до обліку), кошториси, декларації та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджету, а також інші матеріали та розрахунки, які свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування та факти порушень нормативно-правових актів з питань оподаткування, за винятком документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю.2.2. Забороняється вилучення у платників податків документів, що не підтверджують фактів порушення законів України про оподаткування.


6865494460321579.html
6865515565442624.html
    PR.RU™