Журнал видаткові накладні

Ріс.3

У журналі зберігаються і редагуються видаткові накладні та витратні роздрібні.

Крім виклику з меню "Журнали", цей журнал можна викликати спеціальною кнопкою на панелі "Інструменти Адміністратора".

У заголовку вікна журналу видається інтервал видимості документів, який можна змінити під час роботи з журналом. Інтервал видимості документів відразу у всіх журналах можна встановити в пункті меню "Сервіс", пункт "Параметри", закладка "Журнали".

Найлівіша графа журналу - службова. У ній різними значками позначається стан документа.

За значеннями реквізитів, які виводяться в графах журналу, можна здійснювати довільний пошук.

У нижній частині журналу відображається вміст поля "Коментар" виділеного документа.

У журналі є кнопка "Дії". При натисканні цієї кнопки поруч відкривається меню: "Структура підпорядкованості", "Руху документа" і "Ввести на основании" (див. "Дії по документу" в документації до конфігурації). Всі вироблені у цій кнопці дії будуть ставитися до того документу в журналі , на якому знаходиться виділення.

Докладніше про роботу з журналами можна прочитати у Посібнику користувача по 1С: Підприємству.

Видаткова накладна (додаток 1)

Документи "Видаткова накладна" призначені для оформлення операцій, пов'язаних з відпуском товарів зі складу оптом при оформленні торговельної діяльності, пов'язаної з продажем товарів. За допомогою цих документів оформляються також операції з повернення товару постачальнику.

Видаткові накладні створюються, зберігаються і редагуються в журналі "Витратні накладні" разом з документами "Видаткова роздрібна" (див. нижче). Новий документ викликається також за допомогою меню "Документи" / "Витратні" / "Видаткова накладна" або за допомогою кнопки на панелі "Інструменти Адміністратора". Для виклику самого журналу видаткових накладних на тій же панелі інструментів також є кнопка.Формування суми у видатковій накладній:

Товар Кількість Ціна Сума
Товар 1
Товар 2
Разом

Σ товара1 = к-ть Товару 1 * Ціна Товару 1

Σ товара2 = к-ть Товару 2 * Ціна Товару 2

Σ Всього = Σтовара1 + Σтовара2

У формі «ТОРГ-12» (Додаток 1) видаткової накладної Сума розраховується без урахування податків, тобто податки розраховуються окремо:

Товар Кількість Ціна безНДС Сума Без ПДВ Сума ПДВ Сума з ПДВ
Товар 1
Товар 2
Разом

Дана форма заповнюється програмою автоматично, за формулами:

За рядками

Ціна без ПДВ = (Ціна / 6) - Ціна

Σ без ПДВ = ((Ціна / 6) - Ціна * Кількість

Σ ПДВ = (Ціна / 6) * Кількість

Σ з ПДВ = Σ без ПДВ + Σ ПДВ

За стовпцями

Σ кол-во = Кількість Товару 1 + Кількість Товару 2

Всі інші суми розраховуються відповідно.

Видаткові накладні можуть мати ознаку "Повернення" (вказується в заголовку форми накладної і в самій формі). Ознака "Повернення" автоматично встановлюється при введенні нового документа на підставі прибуткової накладної. Якщо видаткова накладна на повернення виписується на підставі прибуткової накладної, її інтерфейс наближений до інтерфейсу прибуткової накладної: у складі такого документа показуються (і редагуються) ставки та суми податків.

Нова видаткова накладна на повернення може бути викликана з меню "Документи" / "Прибуткові" / "Видаткова накладна (повернення)".

У формі видаткової накладної є додаткова кнопка "Попередньо" для попереднього проведення документа (див. у документації "Режим попереднього проведення видаткових накладних").

Наявність колонки "НП" (сума податку з продажів) і облік цього податку у видатковій накладній залежить від встановлення прапорів "З урахуванням податку з продажів" і "Заборонити сторнувати облік НП" у додатковому вікні "Завдання інформації про ціни в документі". Колонка " НП "і підрахунок суми НП з'являється у видатковій накладній при установці першого з них, а при установці другого в друкованій формі документа сума НП включається в підсумкову суму по документу. Якщо на цій закладці встановлено прапор "Сума включає НП", то податок з продажів обчислюється від суми і вказується в колонці "в т.ч НП".

На підставі видаткової накладної можна виписати наступні підлеглі документи:

- "Прибутковий касовий ордер" - для готівкової оплати відвантаженого товару. Безготівкова оплата фіксується документом "Рух грошових коштів".

- "Приходная накладна (повернення)" - для оформлення повернення відвантаженого покупцеві товару.

- "Рахунок-фактура" - для оформлення рахунку-фактури та видачі його покупцеві. (Див. Рис3)

Підставою для виписки видаткової накладної може бути один з наступних документів (на рис 3 видно у правому верхньому кутку кнопочка «на підставі»):

- "Приходная накладная" - для оформлення операції повернення

товару постачальнику.

- "Введення партій товарів" - для оформлення операції повернення товару постачальнику у випадку, коли документ (прибуткова накладна) вже видалений і замінений документом "Введення партій" при виконанні процедури "Завершення періоду" .- "Рахунок на оплату" - якщо призначені до продажу товари були зарезервовані за допомогою рахунку. Початкове заповнення складу видаткової накладної передбачено, по-перше, в тому випадку, якщо вона виписується на підставі рахунку. Тоді її складу заповнюється усіма зарезервованими по рахунку, але ще не відвантаженими товарами. Далі в самій накладній, можна редагувати склад і кількість товарів. Таким чином, на підставі рахунку може бути виписано декілька накладних, якщо, наприклад, клієнт вирішив отримувати товар кількома партіями, або якщо накладні виписуються з різних складів.

Початкове заповнення складу видаткової накладної не залежить від того, до якого договором вона відноситься, підставою для початкового заповнення в будь-якому випадку будуть товари, виписані в рахунку. При проведенні видаткової накладної автоматично знімається резерв з відвантажених за рахунком товарах. Іншим випадком автоматичного заповнення складу видаткової накладної є випадок повернення купленого товару постачальнику. - Якщо видаткова накладна на повернення оформлюється за прибутковою накладною, її товарний склад копіюється (оскільки, якщо повертається не весь товар, легше потім видалити зайві рядки або зменшити кількість товару, ніж заповнювати наново).

- Якщо видаткова накладна оформляється як поворотна, але не за прибутковою накладною, а як самостійний документ, вона розглядається програмою як накладна на відпустку при продажу товару постачальнику (проводиться по регістру "Взаєморозрахунки з постачальниками"). Початкового заповнення складу не проводиться.


7187636071566349.html
7187675158484416.html
    PR.RU™